SYNAS PÅ VÅRA MEGABOARDS?

180 000 fordon passerar i snitt varje dygn

Passagerare koefficient / Fordon
Måndag – torsdag, 1,4 personer / fordon (ca 250 000 individer/dag)
Fredag – söndag, 2,2 personer / fordon (ca 395 000 individer/dag)

Totalt ca 2,2 miljoner kontakter per vecka!!!

Observation / Räckvidd 
ca 68-91% beroende på språkförståelse. 
Frekvensen är 10-24 ggr 7 vecka  

12 x 3 meters exponering längs E6 / E22

Trafiken ökade stadigt mellan år 2000 och 2007 för att sedan plana ut på runt 145 000 fordon per medelvardagsdygn innan den åter ökade 2014 till drygt 150 000 fordon. Någon enskild förklaring till ökningen 2014 går inte att ge, det har skett mindre ökningar på ett flertal mätpunkter.

  • Bygglov finns

  • Väl synliga längs E22

  • 180 000 fordon i snitt passerar dagligen

  • Samtliga skyltar är belysta

1 månad

31.000 kr / månad

Kostnad för uppsättning och tryck tillkommer

Längre period

Kontakta oss för offert

Uppsättning & Tryck

15.800 kr

Avvikelse kan förekomma, kontakta oss för offert.

KONTAKTA OSS

Telefonnummer:

0705-18 66 50

E-post

tony@citymedia.se

Skicka meddelande